BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
Propozycje planu współpracy na rok 2016
22.07.2015
Informacja dotycząca współpracy z Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy w roku 2016.

 

    

 

     W terminie do 05.09.2015 roku wnioski o udział Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy w wydarzeniu (uroczystości), należy kierować do:

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA
gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa

fax.: (22) 687 32 59
fax. CA MON: 261 873 259

www.dgw.wp.mil.pl

 

Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.06.2009 dotycząca współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi


We wniosku należy opisać wydarzenie (uroczystość) i odpowiednio umotywować udział orkiestry w przedsięwzięciu.
Wniosek o udział Orkiestry musi być zgłoszony z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
Organizator ponosi koszty opłacenia praw autorskich ZAIKS-u za wykorzystanie utworów w planowanym przedsięwzięciu.
Organizator w porozumieniu z Kapelmistrzem określa repertuar oraz formę wykonania.
Organizator w przypadku zorganizowania uroczystości na powietrzu musi zabezpieczyć Orkiestrę przed ewentualnymi czynnikami pogodowymi (namiot, zadaszenie)
Do obowiązków organizatora uroczystości należy zabezpieczenie odpowiedniego środka transportu dla muzyków oraz sprzętu. Opcjonalnie należy zabezpieczyć także wyżywienie i nocleg dla muzyków. W szczególnych przypadkach kwestie transportu, wyżywienia, noclegu zabezpieczane są przez Wojsko Polskie. W przypadku pytań, wątpliwości oraz terminów prosimy o kontakt z Dowódcą - Kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy - mjr Krzysztofem Matraszkiem.

Zgoda Dowódcy Garnizonu Warszawa jest podstawą do rozpoczęcia procedury przygotowawczej przedsięwzięcia.

 

 

plut. Michał Szmyd


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych