BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
Spotkanie opłatkowe 2015
18.12.2015
17 grudnia 2015 roku w budynku Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie mieliśmy okajzę gościć byłych muzyków dla których była to okazja do odwiedzenia nowej siedziby Orkiestry.

     Spotkanie rozpoczęło się od wykonania przez Orkiestrę kolęd i pastorałek dla zgromadzonych gości. Emeryowanych muzyków powitał zastępca Dowódcy-Kapelmistrza, Szef Orkiestry chor. Mariusz Uranowski który także wręczył okolicznościowe pamiątkowe medale jubileuszu 65-lecia Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy byłym członkom Orkiestry nieobecnym na październikowej uroczystości. W imieniu przybyłych gości słowa podziękowania, za zaproszenie oraz za pamięć o byłych cżłonkach OW Bydgoszcz, złożył były Dowódca-Kapelmistrz kpt. rez. Eugeniusz Mik. Do siedziby bydgoskich muzyków przybył także ks.płk Zenon Surma z bydgoskiej parafii garnizonowej, kóry poświęcił salę prób, złożył życzenia świąteczne a chor. Mariusz Uranowski odczytał fragment Ewangelii św. Łukasza. Po odczytaniu Ewangelii przyszedł czas na podzielenie się opłatkiem i wspomnienia którymi przybyli goście bardzo chętnie się dzielili. Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie rejonu orkiestry przez emerytowanych muzyków a także mogli oni, choć na chwilę wczuć się w swoją dawną rolę i zasiedli do wspólnego zdjęcia na swoich bylych miejscach co dla wielu z nich miało bardzo sentymentalne znaczenie.
plut. Michał Szmyd


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych