BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
Plan współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa na 2016 r.
18.02.2016
Plan współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa i jednostek podległych z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2016.

Celami współpracy Dowództwa Garnizonu Warszawa, oprócz promowania służby wojskowej, są: 

  • angażowanie społeczeństwa do podejmowania działalności na rzecz obronności państwa;
  • poszerzenie oferty dotyczącej edukacji obronnej, adresowanej zwłaszcza do młodzieży. 

      
W ramach współpracy podejmowanej pomiędzy partnerem społecznym a jednostka wojskową rozróżnić można trzy sfery działania:
1. Porozumienia o współpracy.
2. Umieszczenie przedsięwzięcia w planie współpracy.
3. Wsparcie inicjatyw nie ujętych w planie współpracy.  
      
Dokumentem normującym problematykę współpracy jednostek wojskowych ze społeczeństwem jest Decyzja Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi  i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r. z późn. zm.).

W celu zapoznania się z planem współpracy DGW proszę kliknąć poniższy link:


plut. Michał Szmyd


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych