BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
Muzycy z OW Bydgoszcz na egzaminach na klasy specjalisty wojskowego.
15.04.2016
W kwietniu 2016 roku w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu odbyły się egzaminy klas kwalifikacyjnych specjalisty wojskowego.

    

     Podstawą prawną do przeprowadzania egzaminów na wojskowe klasy specjalistyczne określa:

1) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 342 z póź. zmian.)
2) Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 270);
3) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopad 2014 r.  w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1618);
4) „Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych”.
5) Szczegółowe kryteria uzyskiwania klas kwalifikacyjnych specjalitów

     Komisję egzaminacyjną wyznacza rozkazem dziennym organ uprawniony do nadawania, podwyższania, potwierdzania klas kwalifikacyjnych. W skład komisji egzaminacyjnych powołuje się od 5 do 12 żołnierzy zawodowych, którzy posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie sprawdzanego obszaru. Za właściwe i zgodne z ustalonymi kryteriami przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego odpowiedzialny jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
Żołnierz zawodowy ubiegający się o określoną klasę kwalifikacyjną musi spełnić poniższe warunki:
a)   dla klasy trzeciej - co najmniej dwa lata od daty objęcia stanowiska służbowego;
b)   dla klasy drugiej - co najmniej trzy lata od daty uzyskania trzeciej klasy kwalifikacyjnej;
c)   dla klasy pierwszej - co najmniej trzy lata od daty uzyskania drugiej klasy kwalifikacyjnej;
d)   dla klasy mistrzowskiej - co najmniej dwa lata od daty uzyskania pierwszej klasy kwalifikacyjnej.

Przebieg egzaminu na klasę specjalisty wojskowego dla Korpusu Osobowego Wychowawczego w grupie osobowej Orkiestr i Zespołów Estradowych składa się z pięciu etapów:

 • weryfikacji dokumentów
 • sprawdzenie ogólnowojskowej wiedzy teoretycznej
 • sprawdzenie specjalistycznej wiedzy teoretycznej określanej w kartach kryteriów dla poszczególnych specjalności
 • sprawdzenie specjalistycznych umiejętności praktycznych
 • ogłoszenie wyników

W wyniku przeprowadzonych egzaminów miło nam poinformować iż niżej wymienieni żołnierze zawodowi Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy uzyskali III klasę specjalisty wojskowego:

 • st. chor. szt. Krzyszfof Altmajer
 • st. chor. szt. Tomasz Berent
 • st. chor. szt. Artur Wachowski
 • st. chor. Jacek Wejk
 • st. chor. Jarosław Dąbrowski
 • st. chor. Robert Bartoszewicz
 • chor. Daniel Struś
 • chor. Mariusz Uranowski
 • mł. chor. Łukasz Grzywnowicz
 • mł. chor. Łukasz Kamela
 • mł. chor. Bartłomiej Kucharski
 • mł. chor. Krzysztof Ostrowski
 • st. sierż. Marcin Sprycha
 • sierż. Radosław Krzemiński
 • plut. Michał Szmyd
 • st. kpr. Paweł Balcer
 • st. kpr. Grzegorz Szubart
 • kpr. Michał Maślak
 • kpr. Rafał Sójka

 

plut. Michał Szmyd


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych