BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
Spotkanie wigilijne w Sieradzu.
21.12.2017
Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy wzięła udział w spotkaniu wigilijnym Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz jednostek podległych w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.

    
     Spotkanie zgromadziło przedstawicieli wszystkich jednostek podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa. Obecny na spotkaniu wigilijnym dowódca garnizonu gen. bryg. Robert Głąb złożył życzenia wszelkiej pomyślności, radości ciepła i spokoju dla wszystkich zgromadzonych gości, podziękował za pełną poświęcenia pracę podległych mu jednostek i instytucji.

     Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy wraz z towarzyszącym jej oktetem wokalnym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz wokalistką Joanną Krause zapewniła oprawę muzyczną na którą złożyły się najpiękniejsze polskie kolędy w różnych aranżacjach. Orkiestrę prowadzili Dowódca-Kapelmistrz mjr Dominik Sierzputowski oraz zastępca kapelmistrza ppor. Mariusz Żelazek.
 
 
 
 
 
plut. Michał Szmyd / fot. Paweł Gołąb (Sieradz Nasze Miasto)


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych