BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
Zajęcia szkoleniowe w Orkiestrze Wojskowej w Bydgoszczy.
01.04.2015
W ramach cyklicznych zajęć szkoleniowych z Żandarmerią Wojskową w Bydgoszcz w dniu 01.04.2015 r. w siedzibie Orkiestry odbyło się spotkanie ze st.chor. Ryśnikiem.

  
     Tematem dzisiejszego spotkania były "Rodzaje narkotykow i sposoby ich rozpoznawania". Prowadzący zajęcia bardzo szczegółowo omówił jakie rodzaje narkotyków lub też innych środków odurzających wystepuje w codziennym życiu.  Szczególną uwagę zwrócił na sposoby rozpoznawania objaw występujących u żołnierzy lub osób będących pod wpływem wyżej wymienionych substancji. Ponadto przeprowadzone zostały także zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz w jaki sposób przeciwdziałać różnym zachowaniom będącym następstwem zażycia niedozwolonych środków farmakologicznych.plut. Michał Szmyd


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych