BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
Obchody Święta Flagi i Konstytucji 2015.
30.04.2015
Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy jak co roku uczestniczy w uroczystościach z okazji Święta Flagi i Konstytucji 3 maja. Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą zbiórką w 1. Brygadzie Logistycznej.

    
     Zbiórka z okazji Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęła się o godzinie 9.00 meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości, ppłk Wilczko, Dowódcy Brygady, płk Dariuszowi Żuchowskiemu, o gotowości pododdziałów do apelu. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów Dowódca Brygady przywitał przybyłych gości i zaprosił na trybune honorową, po czym zawieszono flagę Polski na maszt a orkiestra odegrała hymn państwowy. W okolicznościowym wystąpieniu płk Żuchowski wspomniał o historyczym znaczeniu uchwalenia Konstytucji dla Polski, podkreślił wagę i znaczenie flagi Państwowej oraz przypomniał jej historyczne tło. Zbiórka była znakomitą okazją do wręczenia resortowych odznaczeń i medali za zasługi dla obronności kraju i wzorową służbę wojskową. Apel zakończyła defilada prowadzona przez Orkiestrę Wojskową w Bydgoszczy podczas której, zgodnie z ceremoniałem wojskowym pododdziały przemaszerowały przed trybuną główną.

plut. Michał Szmyd


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych