BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Aktualności
70. rocznica zakonczenia II Wojny Światowej w Ałmaty.
10.05.2015
Przebywająca w mieście Ałmaty w Kazachstanie, Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy, wzięła udział w uroczystościach zakończenia II wojny światowej oraz wystąpiła na koncercie plenerowym.

    
     Dzień 9 maja jest dniem w którym, w Kazachstanie, odbywają się uroczystości związane z zakończeniem II wojny światowej. Choc faktycznie akt podpisania bezwarunkowej kapitulacji hitlerowskich Niemiec miał miejsce w Berlinie w dniu 8 maja, jednakże ze względu na różnicę czasu pomiędzy stolicą Niemiec i krajami wchodzącymi w skład ówczesnego ZSRR, obchody rocznicowe w Kazachtanie odbywają się w dniu 9 maja. W tym dniu delegacja Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy wraz z Konsulem Generalnym RP w Ałmaty Andrzejem Papierzem, oraz pracownikami Konsulatu, złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem zołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Następnie muzycy udali się na miejsce zaplanowanego w tym dniu koncertu. O godzinie 12.00 orkeistra zaprezentowała się licznie zgromadzonej publiczności, która mimo ulewnego deszczu cierpliwie czekała na polskich muzyków. Ze sceny zabrzmiały polskie utowry patriotyczne, wiązanki pieśni i melodii rosyjskich, muzyka z repertuaru rozrywkowego, musztry paradnej. Sam koncert trwał około godziny i wzbudził spory aplauz wśród publiczności, która mimo zakończonego występu zdołała wywołać Orkiestrę na scenę ponownie, domagając się bisów.

plut. Michał Szmyd


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych