BIP
Orkiestra Wojskowa Bydgoszcz
Historia Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy

 

Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy utworzona została w roku 1950.

 

     14.08.1950 r. ukazuje się ZarządzenieSzefa Sztabu Generalnego nr 071/ORK o powołaniu wojskowych orkiestr okręgowych. Na mocy tego zarządzenia Dowódca Okręgu Wojskowego II gen. dyw. Bronisław Pułturzycki wydaje rozkaz o powołaniu orkiestry. W tym okresie występowała z powodzeniem dla wojska i społeczeństwa popularyzując muzykę wojskową, muzyke polską, transkrypcje muzyki poważnej oraz standardy muzyki rozrywkowej w najlepszych opracowaniach. Orkiestra zabezpiecza oprawę muzyczną uroczystości wynikających z Ceremoniału Wojskowego, świąt państwowych, religijnych i patriotycznych dla jednostek i instytucji wojskowych oraz dla miasta Bydgoszczy i regionu.

 

     Z uznaniem przyjmowano koncerty i pokazy musztry paradnej orkiestry w mundurach historycznych z okresu Księstwa Warszawskiego między innymi w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Współpraca z Operą "NOVA", Filharmonią Pomorską, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, uniwerytetami oraz udział znakomitych solistów scen bydgoskich wzbogaca i uatrakcyjnia koncet Orkiestry.

 

     Okazją do zaprezentowania swoich osiągnięć artystycznych Orkiestry jest cykliczny udział w festiwalach i konkursach orkiestr a zwłaszcza w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie, Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska Polskiego w Świeradowie Zdroju i Giżycku.

 

 W swoim dorobku artystycznym Orkiestra posiada szereg nagrań radiowych i telewizyjnych, płyt solowych, CD. Wizytówką Orkiestrysą zdobyte nagrody i wyróżnienia, między innymi "Kryształowa Buława" w 1979 roku za najlepiej zaprezentowaną musztrę paradną, puchar Ministra Kultury i Sztuki w 1989 roku za najlepiej wykonany program koncertowy na Festiwalu Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska Polskiego oraz zdobycie "Złotej Liry" na VII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych - Rybnik 1998, I miejsce w kategorii musztry paradnej podczas 42 Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska Polskiego - Świeradów Zdrój 2007. Wielokrotnie nagradzana za swoją artystyczną działalność przez przełożonych dyplomami, pucharami i ryngrafami. Orkiestra na stałe wpisała się w życie kulturalne Bydgoszczy i regionu Pomorza.

 

     Z dniem 1 stycznia 2011 roku Orkiestra Reprezentacyjna POW zmieniła nazwę na Orkiestrę Wojskową w Bydgoszczy, natomiast od 1 lipca 2011 roku podlega pod Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.

 

     Z dniem 1 listopada 2013 roku Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy po raz kolejny zmienia swojego przełożonego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej wszystkie Orkiestry Wojska Polskiego mają jednego dowódcę i podlegają bezpośrednio pod Dowódcę Garnizonu Warszawa.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych